Πρόσοδος Λογιστικά Φορολογικά

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του λογιστικού γραφείου και συμβούλων επιχειρήσεων "Prosodos Accounting & Consulting".

Το λογιστικό μας γραφείο, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τις εργασίες που αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών του. Παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις αλλαγές της φορολογικής, εργατικής και της συναφούς με τις επιχειρήσεις νομοθεσίας και αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει το internet και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την άρτια θεωρητική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία μας, επιτυγχάνουμε την παροχή σε εσάς, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με αποτελεσματικότητα και υπεραξία για τα χρήματά σας, σε πολύ προσιτές τιμές.


Γιατί...Πάνω απ' όλα, ο στόχος μας, είναι το συμφέρον σας

ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΕΤΑΚ, Επιδοτούμενα Προγράμματα


Previous
left arrow key
Next
right arrow key
Close Move